Menu Zamknij

O nas

O nas

Celem Związku jest reprezentowanie oraz obrona godności praw i interesów zawodowych trenerów personalnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu materialnego, warunków socjalno-bytowych i kulturalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

  • Reprezentowanie trenerów personalnych wobec pracodawcy, administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego;
  • Integracja środowiska trenerów personalnych oraz umacnianie jego koleżeńskiej solidarności w stosunkach wzajemnych;
  • Kształtowanie postaw etycznych swoich członków;
  • Dążenie do zabezpieczenia trenerom personalnym odpowiedniego wynagrodzenia zapewniającego członkom Związku i ich rodzinom godne warunki życia;
  • Zabezpieczenie trenerom personalnym możliwości świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami;
  • Podejmowanie działań wpływających na właściwą organizację świadczenia usług przez trenerów personalnych;
  • Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania trenerom personalnym korzystnych warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  • Inicjowanie samopomocy wśród trenerów personalnych.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Trenerów Personalnych, korzystając ze swych uprawnień ustawowych również uczestniczy w procesie legislacyjnym wpływając na właściwą organizację świadczenia usług przez trenerów personalnych. W procesie tworzenia i kształtowania struktur wewnętrznych aktywnie uczestniczy Kancelaria DAUERMAN specjalizująca się w prawie sportowym, która współpracuje z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Trenerów Personalnych współtworząc procesy legislacyjne.